Koulutustarjonta 2024 VAAO.

Tässä oppaassa on esitelty VAAOn koulutustarjontaa. Perehdy vaihtoehtoihin ja mieti, mikä olisi sinun juttusi. Oma kiinnostus opiskeltavaan alaan on pelkkää plussaa.

YHTEISHAKU 2024

Valkeakosken ammattiopisto

MOIKKA!

HUIPPUHYVÄ RUOKA VAAOn oma keittiö valmistaa aamu puurot ja maittavat lounaat päivittäin. Ruokalistojen rakentamisessa seura taan opiskelijoiden antamaa palau tetta. VAAOlta löytyy oma kahvio ja myynnissä on myös kokkiopiskelijoi den valmistamia ruokia ja leivonnai sia. Kahviossa myydään toisinaan myös päivän lounaalta jäänyttä ruo kaa opiskelijaystävälliseen hintaan. TAUOT Tauoilla voit pelailla kavereidesi kanssa liitokiekkoa, pingistä tai biljar dia. Ulkoalueilla voi pelata korista tai sopivalla säällä rantalentistä. Meiltä löytyy myös hyvin varusteltu kuntosa li. Myös opettajat höntsäilevät opis kelijoiden kanssa ja se tuo vaihtelua opiskelun arkeen. OPISKELUSTA Jos sinun ja työssäoppimispaikkasi työnantajan tavoitteet osuvat yksiin, sinun on mahdollista opiskella myös oppisopimuksella. Silloin suoritat opintojasi työpaikalla ja saat siitä myös palkkaa. Ammattiin opiskelussa on tärkeintä muistaa se, että opinnot tähtäävät sii hen, että osaat tehdä valmistumisesi jälkeen työtä, johon valmistut. Sat saa siihen. Kun saat ensimmäisen

Yhteishaku on jälleen ajankohtai nen. Sinulla voi olla jo selvät sävelet siitä, mihin haet ja mitä teet seuraa vaksi. Tai sitten ei. Tässä oppaassa on esitelty VAAOn koulutustarjon taa. Perehdy vaihtoehtoihin ja mieti, mikä olisi sinun juttusi. Oma kiinnos tus opiskeltavaan alaan on pelkkää plussaa. VAAO – SOPIVAN KOKOINEN VAAOssa opiskelee noin 1300 opis kelijaa ja lähiopetus on keskitetty Valkeakoski Campukselle, eli tapaat myös muilla aloilla opiskelevia ka vereitasi opintojesi aikana. Olemme mukavan kokoinen yhteisö ja mei dän opiskelijamme ovat ihan parasta porukkaa. Campuksella voit omien suunnitelmiesi mukaan opiskella myös lukio- ja ammattikorkeakouluo pintoja. Ja jos mieli tähyää kauem mas, VAAOn kansainväliset kou lutussopimusjaksot siivittävät sinut tutustumaan muiden maiden työ- ja elinympäristöihin. BUSSIT KULKEVAT Bussit tipauttavat sinut VAAOn pysä keille ja omille kulkupeleille on reilusti ilmaista parkkitilaa. Meille pääsee su juvasti myös Nyssellä Tampereelta.

perustutkinnon taskuun ja työllistyt, sinulla on vapaus rauhassa miettiä, mitä teet seuraavaksi. Tulevaisuuden työelämässä uuden opiskelu ei pääty ensimmäiseen tutkintotodistukseen, vaan siitä kaikki vasta alkaa. On tärkeää hoitaa työuran perustustyöt huolellisesti. TUESTA Me olemme täällä sinua varten. Omaopettaja on opettaja, jonka puo leen voit kääntyä kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hän ohjaa sinua paitsi opiskelussa, myös muissa asioissa. Lisäksi meitä on täällä mel koinen joukko varmistamassa että saat tarvittaessa tukea opintojesi ja arkesi sujumiseen. JATKO-OPINNOISTA Ammatillisen perustutkinnon suorit taneet saavat yleisen jatko-opinto kelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Muita jatko-opinto muotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammatti tutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

NÄHDÄÄN OPINNOISSA!

vaao.fi

2

Koulutustarjontamme

Teknologia ja rakentaminen Ajoneuvoalan perustutkinto automekaanikko

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto koneistaja, levyseppähitsaaja, koneasentaja Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto sähköasentaja, automaatioasentaja

Rakennusalan perustutkinto talonrakentaja

Talotekniikan perustutkinto putkiasentaja

Pintakäsittelyalan perustutkinto maalari

Hyvinvointi ja liiketoiminta Liiketoiminnan perustutkinto merkonomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja, kampaaja, parturi Ravintola- ja cateringalan perustutkinto kokki, tarjoilija Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

TUVA

TUVA , tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

vaao.fi

3

AMMATILLISTA POLKUA KULKEVAT KAIKKI

Ammatillisen perustutkinnon rakenne on kaikille sama. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opin not kestävät keskimäärin kolme vuotta.

YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 OSP - Pakolliset tutkinnon osat - Valinnaiset tutkinnon osat

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 145 OSP - Pakolliset tutkinnon osat - Valinnaiset tutkinnon osat - Sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT

Ammatillisissa tutkinnon osissa hankitaan osaamista ammattiin, johon opiskelet. Näissä opinnoissa oma polku alkaa rakentua kiinnostuksesi mukaan. Oppilaitoksemme monipuolisissa oppimisympäristöissä voit hankkia osaamista ja täydentää sitä aidoissa työympäristöissä opiskelujesi aikana. MITÄ YHTEISET TUTKINNON OSAT OVAT? Yhteisissä tutkinnon osissa opiskellaan viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä opintoja kuten; äidinkieltä, englantia, ruotsia, digitaitoja ja luovaa ilmaisua. Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opinnot koostuvat yhteiskunnassa, kansalaisena ja työelämässä toimi misesta, yrittäjyydestä, kestävästä kehityksestä ja työkyvyn sekä hyvinvoinnin ylläpitämisestä. TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työpaikalla käytän nön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi. Se on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöis sä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen. Työelämässä oppimisesta sovitaan koulutussopi muksella tai oppisopimuksella. Jos teet opintoja työpaikalla ja sinulla on koulutussopimus, olet työssä oppimassa eikä sinulle makseta palkkaa. Jos teet opintoja työpaikalla ja sinulla on oppisopimus, olet työssä oppimassa ja saat palkkaa. Oppisopimus edellyttää sitä, että sinun on löydettävä perustutkintoon sopiva työpaikka. Oppisopimuksen aikana olet normaalissa työsuhtees sa ja sinulle maksetaan työstä vähintään alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa.

vaao.fi

4

Teknologian ja rakentamisen koulutusalat esittäytyvät

ota yhteu

Ota yhteyttä: Minna Mäki Opinto-ohjaaja, teknologia ja

rakentaminen, TUVA minna.maki@vaao.fi 044 9060 452

Kai Ollila Toimialapäällikkö, teknologia ja rakentaminen kai.ollila@vaao.fi 044 4931 984

vaao.fi

5

AUTOMEKAANIKKO

AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOTEKNIIKAN OSAAMISALA

Kiinnostaako sinua tekniikka ja haluat tehdä työtä käsilläsi? Tulevaisuuden ammattisi voi olla automekaanikko, joka työskentelee auto- ja autotarvikeliikkeissä, korjaamoissa, huoltoasemilla, kuljetusliikkeissä, ajoneuvojen valmistukses sa, automaalaamoissa tai alan itsenäisenä yrittäjänä. Automekaanikkona tarvitset työssäsi auton tekniikan tuntemusta. Toimit auto- ja konekorjaamoilla monipuolisissa huoltotehtävissä. Tietokoneavusteiset mittaukset ja testaukset, järjestelmien vianhaku ja osanvaihtotekniikat kuuluvat työnkuvaasi. Pysyt mukana kehittyvän autoalan uusissa teknisissä erikoisuuksissa. Yhä enemmän vaaditaan myös sähkö-, käynti-, turvallisuus- ja mukavuusjärjestelmien tuntemusta. Automekaanikoksi opiskelet ajoneuvoalan työpaikoilla ja oppilaitoksen oppimisympäristöissä, joissa hankit osaamista myös monipuolisissa asiakastöissä.

vaao.fi

6

KONEASENTAJA, KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ASENNUKSEN JA AUTOMAATION SEKÄ TUOTANTOTEKNIIKAN OSAAMISALA

Oletko huolellinen kädentaitaja, omaatko matemaattista hahmotuskykyä tai tietoteknistä osaamista? Kone- ja tuotan totekniikka voisi olla sinun juttusi! Teknologiateollisuus kehittyy koko ajan ja alan työpaikat löytyvät teollisuuden kone pajoilta, verstailta, telakoilta, korjaamoilta, prosessi- ja automaatiotekniikka-alojen, kunnossapidon tai teollisuusyrityk sistä monipuolisten työtehtävien parista. KONEASENTAJA Koneasentajana työskentelet monipuolisissa kokoonpano-, valmistus-, korjaus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä kone- ja metallialan yrityksissä. Osaat koota ja asentaa mekaanisia koneita ja laitteita. Koneasentajana osaat soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssäsi. KONEISTAJA Koneistajana osaat valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Tunnet erilaiset työstötekniikat, työkoneet ja tuotannossa käytettävät materiaalit. Osaat käyttää sekä käsikäyttöisiä että tietokoneohjattuja työstökoneita. Koneistajana vastaat myös valmistamiesi tuotteiden laadusta sekä käyttämiesi koneiden säädöistä ja toiminnasta. LEVYSEPPÄHITSAAJA Hitsausalan teknologinen kehitys on tehnyt työstä kevyempää ja ennen kaikkea turvallisempaa. Levyseppähitsaajana osaat suunnitella ja valmistaa piirustusten mukaisia levy- ja hitsaustöitä sekä erilaisia metallirakennetöitä. Hitsaajana tiedät, kuinka eri materiaalit käyttäytyvät, kun niitä leikataan, muovataan, hitsataan ja lämpökäsitellään.

vaao.fi

7

PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO PUTKIASENNUKSEN OSAAMISALA

Menevätkö sinulta hommat putkeen? Talotekniikka ja putkiasen nus vaatii hyvää hahmottamiskykyä, tarkkuutta ja vastuullisuutta! Putkiasentajana asennat, korjaat, säädät ja huollat rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä ja -laitteita. Osaat käyttää alan perustyökaluja ja oikeilla työmenetelmillä sekä valita käytet tävät materiaalit työpiirustusten ja työselitysten mukaan. Osaat toimia laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti, sillä työmailla olet osa eri ammattilaisten työporukkaa. Putkiasentajana työskentelet LVI-alan yrityksissä. Työmaat voi vat olla uudisrakennus- tai saneerauskohteita: omakotitaloista isoihin taloyhtiöihin ja liikerakennuksiin. Työpaikkoja löydät myös kiinteistönhuollosta, rakennustuoteteollisuudesta sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitoksista. Älä unohda, että voit toimia myös yrittäjänä tai erilaisissa LVI-alan tukku- ja myyntitehtävissä.

TALONRAKENTAJA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO TALONRAKENNUKSEN OSAAMISALA

Talonrakentajan työ sopii sinulle, jos olet oma-aloittei nen, luotettava ja osaat lukea piirustuksia sekä tehdä tarvittavat materiaalilaskelmat. Rakentaminen on mo nen eri ammattiryhmän sujuvaa yhteistyötä, joka vaatii asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja. Työllistyt rakennus alan yrityksiin tai työpaikkasi voi löytyä myös kaupan- tai teollisuuden aloilta. Voit työllistää itsesi myös yrittäjänä. Talonrakentajana vastaat asuin-, työpaikka- ja va paa-ajan tilojen ja rakennusten uudisrakentamisesta ja kunnossapidosta. Työtehtäväsi koostuvat perustus- ja runkotöistä viimeistelyyn ja rakennuksen ikääntyessä sen korjaamiseen saakka. Osaat tehdä suunnitelmien mukaisia talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä, ulko- ja väliseinätöitä tai vesikaton runkotöitä eristystöi neen. Työtä tehdään sekä sisällä että ulkona. Opiskelet ison osan opinnoistasi oikeissa rakennuskoh teissa. Koulutussopimus tai palkallinen oppisopimus on hyvä väylä hankkia osaamista hyvässä työporukassa.

vaao.fi

8

MAALARI

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSMAALAUKSEN OSAAMISALA

SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA Maalarin työssä tarvitset myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä ja yrittäjämäistä asennetta. Tarkkuus ja tunnollisuus ovat hy viä vahvuuksia. Eikä hyvää värisilmääkään pidä unohtaa. Kiinnostaako sinua maalaus ja pintaremontointi? Maalari työskentelee erilai sissa maalaus- ja rakennusalan yrityksissä, remonttiyrityksissä uudis- ja ra kennustyömailla sekä automaalaamoissa ja -korjaamoissa. Ja niin kuin mo nessa muussakin ammatissa, myös maalari voi työllistää itsensä yrittäjänä. Maalarina olet rakennusalan erikoisosaaja, joka tekee rakennusten ja eri laisten pintojen pintakäsittelytöitä kuten maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöitä. Erikoisosaamisena sinulla voi olla myös julkisivujen pintakäsittelyt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien rakennustyöt. Työ tehtäviisi voi kuulua sekä korjaus- että uudisrakennusmaalaukset. Myös eri rakennusosien ja kalusteiden maalaus, lakkaus ja värjäys onnistuu sinulta. Metalliteollisuus tarvitsee ruiskumaalareita, jauhemaalareita, korroosiones tomaalareita, kumi-, muovi- ja laattapinnoittajia, metalliruiskuttajia, sinkitsi jöitä ja pintakäsittelijöitä moniin eri tehtäviin.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO

Löytyykö sinulta hyvää hahmotus- ja keskittymiskykyä sekä palvelu henkisyyttä? Sähkö- ja automaatioalalla vaaditaan tarkkuutta, huo lellisuutta ja kykyä oppia nopeasti uutta sekä myös hyvää värinäköä. Turvallisuutta ei voi korostaa liikaa ja alalla tulee toimia sähköturval lisuuslainsäädännön mukaisesti. Työpaikkoja ovat sähköurakointiyri tykset, sähkötarvikkeiden tukkuliikkeet, energiateollisuus, elektroniik ka- ja sähköteollisuus, kone- ja metalliteollisuus. SÄHKÖASENTAJA Sähköasentajana osaat tehdä erilaisia sähköverkon sekä sähkö- ja kiinteistöautomaation asennus-, huolto- ja kunnossapidon töitä. Voit työskennellä myös sähkökoneiden asennus- ja huoltotehtävissä teolli suusympäristössä tai energia-alalla sähkön jakelun, myynnin tai neu vonnan tehtävissä sekä sähköverkkojen rakennus- ja huoltotöissä. AUTOMAATIOASENTAJA Automaatioasentajana hallitset lisäksi erilaiset automaatiojärjestelmät mm. talotekniikassa. Automaatioasentajana työtehtäviäsi voivat olla erilaisiin teollisuuden ohjaus-, säätö- ja valvontajärjestelmiin kuuluvat asennus- ja kunnossapitotyöt, esimerkiksi kiinteistöjen kulunvalvon ta-, hissi- ja hälytysjärjestelmät.

vaao.fi

9

Hyvinvoinnin ja liiketoiminnan koulutusalat esittäytyvät

ota yhteu

Ota yhteyttä: Hannele Valtonen Opinto-ohjaaja, hyvinvointi ja liiketoiminta hannele.valtonen@vaao.fi 044 7061 109 Mikko Siirilä Toimialapäällikkö, hyvinvointi ja liiketoiminta mikko.siirila@vaao.fi 044 9060 305

vaao.fi

10

IT-TUKIHENKILÖ, OHJELMISTOKEHITTÄJÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON OSAAMISALA

Jos tietokoneet ja verkot ovat sinun juttusi, niin jatkuvassa kehityksessä oleva IT-ala odottaa sinusta uutta osaajaa. IT-tukihenkilönä ja ohjelmistokehittäjänä hallitset hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. IT-alalla työskentelet no peasti kehittyvällä alalla, joten jatkuva uuden oppiminen on arkipäivää. IT-TUKIHENKILÖ IT-tukihenkilönä hallitset erilaisia tietoteknisiä laitteistoja, järjestelmiä, ohjelmistoja, lähiverkkoja ja palvelimia. On gelmien ratkaisu, erilaisten käyttäjien tukeminen sekä kouluttajana toimiminen kuuluu työtehtäviisi. Tarvitset asia kaspalvelu- ja yhteystyötaitoja, osaat soveltaa saamaasi tietoa ja pidät osaamisesi ajan tasalla. Työpaikkoja on IT-ylläpitoyrityksissä, yritysten ja organisaatioiden IT-tuessa, ohjelmistoalan yrityksissä, teleoperaattoreilla, elektroniik kamyymälöissä sekä elektroniikka-, sähkö- ja koneteollisuudessa. Monipuolinen työsi voi liittyä IT-teknologian myyn tiin, hankintoihin, huoltoon, asennukseen ja käyttöönottoon tai kouluttamiseen. Voit ryhtyä myös yrittäjäksi. OHJELMISTOKEHITTÄJÄ Ohjelmistokehittäjä on ongelmanratkaisija, joka tuntee tietotekniikan ja ohjelmistot perusteellisesti. Jos sinua kiinnos taa tulevaisuuden käyttöliittymien suunnittelu, toteutus, ohjelmointi ja testaus, ota suunta ohjelmistokehittäjän ammat tiin. Voit työskennellä esimerkiksi web-ohjelmoinnissa toteuttaen erilaisia verkkopalveluita, peliohjelmoijana, ohjelmis totestaajana tai yrittäjänä.

vaao.fi

11

KOKKI, TARJOILIJA

RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO RUOKAPALVELUN OSAAMISALA ASIAKASPALVELUN OSAAMISALA

Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon koulutus antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä kokkina tai tarjoili jana. Ravintola-alan ammattilaisena omaat hyvät kädentaidot, asiakaspalvelua senteen sekä hygieniaosaamisen. Olet yhteistyökykyinen, omatoiminen ja luova. KOKKI Kokkina suunnittelet ja valmistat maukasta ja ravitsevaa ruokaa erityisruokava liot huomioiden. Hallitset sekä ruokalista- että annossuunnittelun ja ymmärrät työn luonteen vaatimat hygieniasäännöt. Työpaikkojasi voivat olla erilaiset ravin tolat, suurkeittiöt, henkilöstöravintolat, katu- ja pikaruokaravintolat, liikennease mat, kahvilat sekä catering- ja juhlapalveluyritykset. Kokkina voit työskennellä myös esimerkiksi ruokapalveluiden konsulttina tai ruokapalvelualan kouluttajana. Ja kuten muillakin aloilla voit työllistää itsesi myös yrittäjänä. TARJOILIJA Tarjoilijaksi voit valmistua asiakaspalvelun osaamisalan opinnoista. Tämä osaa misala opiskellaan pääosin koulutussopimuksella tai palkallisella oppisopimuk sella. Tarjoilijana työskentelet asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä, huolehdit ruokien ja juomien myynnistä, tarjoilusta ja kassatyöskentelystä. Tarjoilijana vas taanotat asiakkaat ja suosittelet hyvällä tuotetuntemuksella annoksia sekä juo mia aina viineistä erikoiskahveihin. Hymysi ja palvelualttiutesi säilyy tilanteessa kuin tilanteessa ja varmistat, että asiakkaat viihtyvät.

LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LASTEN JA NUORTEN KASVATUKSEN JA HOIDON, SAI RAANHOIDON JA HUOLENPIDON SEKÄ IKÄÄNTYVIEN HOI DON JA KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN OSAAMISALAT Lähihoitajana olet sosiaalinen ja sinulla on halua työskennellä eri laisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Tuet ja ohjaat erilaisissa elä mätilanteissa olevien ihmisten kasvua ja kehitystä, annat hoitoa ja huolenpitoa sekä tuet heidän kuntoutumistaan. Olet vastuullinen, ys tävällinen ja sinulla on myötäelämisen ja kuuntelemisen taito. Työsi sisältää erilaisia kohtaamisia sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolen pito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Osaat soveltaa tietoa käy tännössä ja sinulla on päätöksentekokykyä. Lähihoitajana työpaikkojasi voivat olla esimerkiksi päiväkodit, koulut, perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon yksiköt kuten koti hoito, palvelu- ja toimintakeskukset, palvelukodit tai vuode- ja hoi vaosastot. Voit myös työllistää itsesi yrittäjänä. Lähihoitajan opinnot aloitetaan kaikille yhteisillä ammatillisilla opinnoilla ja osaamisalava linta tehdään vasta sen jälkeen. Lähihoitajana osaat toimia alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä ammattietiikkaa noudattaen. Osaat myös huolehtia asiakas- ja poti lasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huoleh tia työturvallisuudesta ja hyvinvoinnistasi. Opiskelijavalinnoissa nou datetaan SORA-tutkinnon soveltuvuusmääräyksiä.

vaao.fi

12

KAMPAAJA, PARTURI, KOSMETOLOGI, KOSMETIIKKANEUVOJA

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KAMPAAJATYÖN, PARTURITYÖN, IHON HOIDON JA HIUS- JA KAUNEUDENHOIDON NEUVONNAN OSAAMISALAT

Hius- ja kauneudenhoitoalan koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä työskentelemään monipuolisessa palveluammatissa erilaisten asiakkaiden kanssa, jossa tavoitteena on tuottaa asiakkaan hyvinvointia, kauneutta ja terveyttä edistäviä palveluita. Hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilainen työskentelee kampaamoissa, kauneus hoitoloissa, kylpylöissä, apteekeissa, palvelutaloissa, kauneus- ja hyvinvointialan yrityksissä, tuotemyynti- ja koulu tustehtävissä, maahantuojilla, tavarataloissa, laivoilla ja myös itsenäisinä yrittäjinä. KAMPAAJA Kampaajana asiakkaan hiukset ovat sinulle ykkösasia. Hallitset kampaukset ja muut hiuskäsittelyt erilaisilla teknii koilla. Tunnet erilaiset hiustyypit ja osaat soveltaa osaamistasi eri tilanteissa. Sinulla on esteettistä silmää ja luo vuutta. Olet asiakaspalvelun ammattilainen, sinulla on hyvä tuotetuntemus, osaat myydä asiakkaalle sopivat tuot teet ja palvelut. PARTURI Parturina erikoistut partakäsittelyihin sekä erilaisiin parturityötekniikoihin. Sinulla on esteettistä silmää ja luovuut ta. Olet asiakaspalvelun ammattilainen, sinulla on hyvä tuotetuntemus, osaat myydä asiakkaalle sopivat tuotteet ja palvelut. KOSMETOLOGI Kosmetologina teet asiakkaille erilaisia kasvo-, jalka-, käsi- ja vartalohoitoja sekä opastat heitä ihon kotihoidossa ja ihon hoitoon liittyvien tuotteiden käytössä. Hallitset erilaisten kosmetologisten hoitojen suunnittelun ja toteuttami sen. Sinulla on valmiudet soveltaa osaamistasi eri tilanteissa. Sinulla on esteettistä silmää ja luovuutta. Olet asia kaspalvelun ammattilainen, sinulla on hyvä tuotetuntemus, osaat myydä asiakkaalle sopivat tuotteet ja palvelut. KOSMETIIKKANEUVOJA Kosmetiikkaneuvojana viihdyt esittelytehtävissä ja osaat opastaa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä erilais ten tuotteiden käytössä. Sinulla on esteettistä silmää ja luovuutta. Olet asiakaspalvelun ammattilainen, sinulla on hyvä tuotetuntemus, osaat myydä asiakkaalle sopivat tuotteet ja palvelut.

vaao.fi

13

MERKONOMI

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO

Merkonomina työskentelet myynnin, asiakaspalvelun, markkinoinnin tai taloushallinnon monipuolisissa teh tävissä. Liiketoiminnan perustutkinto on nopea ja laaja kaista työelämään. Merkonomina sinulla on hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot, kielitaitoa ja tarvittavat tietotekniset valmiudet alan yleisimpiin ohjel mistoihin. Yrittäjämäinen asenne, oma-aloitteisuus sekä yhteistyökyky tukevat sinua onnistumaan asiakas työssä. Viestintä- ja sosiaalisen median osaaminen on sinulle luontevaa. Merkonomeja tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Voit työskennellä asiakaspalvelun, myynnin, markki noinnin, palvelumuotoilun, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä toimistopalveluiden tehtävien parissa. Yrittä jyys on keskeinen osa opintoja ja voit työllistyä myös itsenäisenä yrittäjänä. Opintojesi suunnittelussa voit valita, mitä osaamista haluat erityisesti vahvistaa ja mikä on sinulle sopivinta. Asiakaspalveluun ja myyntiin suuntautuneena merkonomina toimit monipuolisissa asiakaspalvelun, myyn nin, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Opiskelet tutkintoon myös erilaisten kiinnostavi en projektien kautta, jotka tulevat liike-elämältä ja VAAOlta. Teemme yhteistyötä Hämeen ammattikor keakoulun kanssa, joten voit sisällyttää opintoja myös International Business-koulutusohjelmasta ja saat treeniä kielitaitoosi. Talouspalveluihin suuntautuneena merkonomina hallitset yrityksen tai organisaation talouden perustoimin not. Osaat hoitaa maksuliikennettä ja hallitset asiakaspalvelun sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Tu loksellinen toiminta ja tarkkuus ovat lempisanojasi eikä matematiikka ole sinulle vaikeaa.

vaao.fi

14

Kaksoistutkinto Kaksoistutkintopolulla opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon opintoja sekä lukio-opintoja. Ta voitteenasi on ammatillisen perustutkinnon suorittamisen lisäksi kirjoittaa myös ylioppilaaksi. Kaksoistutkinnon suorittaminen vaatii sinulta sinnikkyyttä, itsenäistä opiskeluotetta ja hyviä opiskeluvalmiuksia. Lukio-opinnot suoritetaan Valkeakosken Tietotien lukiossa, joka löytyy samalta Campukselta. Kaksoistutkinnon suoritusaika on 3-4 vuotta. Lukio-opinnot tunnustetaan osaksi ammatillisen perustutkinnon opintoja. Lukiossa opiskellaan äidinkieltä, ruot sia, englantia, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia, psykologiaa tai terveystietoa. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen, samoin vieraan kielen, A-kielen, koe. Lisäksi suoritat toisen kotimaisen kielen kokeen tai matematiikan kokeen ja suoritat myös reaaliaineissa järjestettäviä kokeita. Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää pääsääntöises ti työpaikalla oppimista (koulutussopimus/oppisopimus) kesäaikaan. Suoritettuasi hyväksytysti vaaditut opinnot saat ammatillisen tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuk sen. Kaksoistutkinnosta ei saa lukion päättötodistusta. Voit täydentää lukio-opinnot koko lukion oppimääräksi ammatillisen perustutkinnon jälkeen esimerkiksi siirtymällä neljänneksi vuodeksi lukioon. MITEN HAEN KAKSOISTUTKINTOON? Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamiseksi hae yhteishaussa VAAOon, mutta tee Opin topolku.fi –sivuston ohjeiden mukaiset merkinnät hakeutumisen yhteydessä. Vahvistaessasi opiskelupaikan vastaanottamisen kesällä vahvista samalla myös halukkuutesi kahden tutkinnon opintoihin. Hakijan on täytettävä normaalit ammatillisen perustutkinnon ja lukion opiskelijaksi valinnan kriteerit. Peruskou lun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee ylittää lukion määrittämän keskiarvorajan 7,20 (Valkea kosken Tietotien lukio). Lisätietoja Opinto-ohjaaja Minna Mäki (VAAO)

Opinto-ohjaaja Karoliina Vuorijärvi (LUKIO) puh. 040 335 6252 karoliina.vuorijarvi@edu.valkeakoski.fi

puh. 044 9060 452 minna.maki@vaao.fi

vaao.fi

15

Löytyikö kiinnostava ala tai ammatti?

Voit tutustua koulutusaloihin tarkemmin seuraavilla tavoilla:

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinen Kirjoita hakukenttään ala tai ammatti ja tutustu mistä tutkinto tarkemmin koostuu!

Palkkaus: https://duunitori.fi/palkat Kirjoita hakukenttään ammatti ja näet millaista palkkaa kyseiset ammattilaiset saavat!

TUVA – Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Tarvitsetko lisää valmiuksia tai epäröit vielä, mihin ha luat peruskoulun jälkeen jatkaa? Silloin TUVA-koulu tus voisi olla sinun juttusi. TUVA-koulutus on suunnat tu oppijoille, jotka ovat päättäneet peruskoulun, mutta joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. TUVAssa voit rauhassa etsiä suuntaa ja tutustua am matillisiin perustutkintoihin sekä lukiokoulutukseen. Opintosi suunnitellaan henkilökohtaisesti ja opintojesi aikana saat tukea ja ohjausta. Voit myös korottaa pe rusopetuksen arvosanojasi tai suorittaa ammatillisia ja/ tai lukio-opintoja jo TUVA-opintojesi aikana. Opiskeluaika on enintään 38 viikkoa mutta mikäli oma polku löytyy, voit joustavalla aikataululla siirtyä meidän perustutkinto-opiskelijaksemme. TUVAssa - perehdytään ammatilliseen koulutukseen - vahvistetaan opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja - syvennetään arkielämässä tarvittavia taitoja - tutustutaan työelämään ja työelämässä edellytettäviin taitoihin - kehitetään valmiuksia tutkinto- tai lukiokoulutukseen siirtymiseen Opinto-ohjaaja, Minna Mäki, 044 906 0452, minna.maki@vaao.fi

Kuva: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mita-tutkintokoulutukseen valmentava-koulutus-tuva

vaao.fi

16

Yhdistä koulutus ja työ

Oppisopimus on mahdollista jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. Oppisopimuksen solmittuasi kou luttaudut tekemällä töitä, saat palkkaa ja kerrytät samalla oman alasi työkokemusta. Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia ammatillisia tutkintoja, myös tutkinnon osia ja ammatillista tutkintoa syventä vää ja täydentävää koulutusta. Se on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omas ta ammatillisesta osaamisesta tai hankkia lisäkoulutusta. OPISKELE TYÖPAIKALLA Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja sitoutuu kouluttamaan opiskelijan alansa ammattilai seksi joko koko tukinnon osalta tai osittain. Opiskelusta suurin osa tapahtuu työpaikalla, mutta opintoihin sisältyy myös lähijaksoja oppilaitoksessa tai verkko-oppimisympäristöissä. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa tehtävään valittu työpaikkaohjaaja. Opittu osaaminen näytetään aidoissa työelämän tilanteissa. TYÖPAIKKA OPPISOPIMUSTA VARTEN Oppisopimuskoulutus voidaan aloittaa heti, kun olet löytänyt sopivan työpaikan. Työtunteja tulee olla viikossa vähin tään 25 tuntia. Työpaikan työtehtävien on vastattava suoritettavan tutkinnon perusteita. Opiskelet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti. Olet koko oppisopimuksesi ajan normaalissa työsuhteessa ja sinul le maksetaan työstä vähintään alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ota yhteyttä! Työelämäkoordinaattori, Teija Kunelius, 044 706 1088, teija.kunelius@vaao.fi Kansainvälinen koulutussopimusjakso Kansainvälinen koulutussopimusjakso tarjoaa loistavan tilaisuuden kv-osaamisesi kehittämiseen! Kv-liikkuvuusjaksolla opit kansainvälisiä työelämätaitoja, toisen kulttuurin toimintatapoja, kielitaitoa, kulttuurienvälis tä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä tietenkin omaa ammatillista osaamista. Kansainväliselle liikkuvuusjaksolle lähtee VAAOsta vuosittain noin 25 – 30 eri alojen opiskelijaa. Kv-liikkuvuusjaksot ovat keskimäärin 4 – 8 viikon mittaisia. Opiskelijoita on ollut monissa Euroopan maissa, esim. Saksassa, Espanjas sa, Italiassa, Kreikassa ja Virossa. Uutta yhteistyötä on vireillä myös Hollannin suuntaan. MITEN PÄÄSET KV-LIIKKUVUUSJAKSOLLE? Kv-liikkivuusjaksolle lähtevä opiskelija hakee jaksoon liittyvää apurahaa oppilaitokselta. Erasmus+ apurahojen hakeminen on VAAOssa mahdollista kaikkien alojen ja tutkintojen opiskelijoille niin yhteisvalinnan kuin jatkuvan haun koulutuksissakin. Ensisijaisesti apurahat on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille, mutta tapauskohtaisesti niitä voidaan myöntää myös alaikäisille opiskelijoille. Kv-liikkuvuusjaksoa harkitsevan opiskelijan ei tarvitse pohtia asioita yksin, vaan VAAOn kv-toiminnasta vastaavat tarjoavat infoa ja valmennusta. Tarvittaessa apua saa myös kansainvälisen koulutussopimuspaikan löytämiseen. Myös omaopettaja on mukana jakson suunnittelussa. Kv-liikkuvuusjaksoille osallistuneiden opiskelijoiden mielestä kokemus on ollut ainutlaatuinen! Jakso on rikastuttanut opintoja ja mukaan on tarttunut niin kielitaitoa, ammatillista osaamista kuin elämänmittaisia verkostoja ja ystäviäkin. Meillä VAAOssa on erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa Kv-liikkuvuusjaksoja. Ota yhteyttä! Hanke- ja kansainvälisyysasiantuntija, Heidi-Maria Listo, 044 4932 427, heidi-maria.listo@vaao.fi

vaao.fi

17

Väylä- ja ammattikorkeakoulu opinnot

Väyläopintojen polku on hyvä vaihtoehto, jos mielit jatko-opintoihin. Toisen asteen opiskelun aikana voit suorittaa 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja osana ammatillisia valinnaisia opintojasi. Hyväksytysti amk-opinnot (30 op) suorittaneena voit hakea liiketoiminnan, tieto- ja viestintätekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus aloilla tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK). Sosiaali- ja terveysalan perus tutkinto-opiskelijat voivat hakeutua väyläopintoihin Tampereen ammattikorkeakouluun (TAMK). Väyläopintojen lisäksi VAAOn opiskelijana sinun on mahdollisuus suorittaa yksittäisiä ammattikorkeakouluopintoja eri ammattikorkeakoulujen avoimen AMK:n tarjonnasta. Suoritetuista AMK-opinnoista saat todistuksen, jolla hankki masi osaaminen on mahdollista tunnustaa korkeakouluissa (AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamien).

Taitajaksi OSAAMINEN HUIPUSSAAN

Huippuosaajapolulla kulkee opiskelija, joka ha luaa mitata omaa osaamistaan kilpailutoiminnan kautta. Kilpailuihin valmentautuminen tapah tuu muiden ammatillisten opintojen yhteydessä, erillisessä valmennuksessa ja/tai työelämässä valmentautuen. Taitaja-kilpailujen tehtävät pohjautuvat amma tillisten tutkintojen perusteisiin kiitettävän tason mukaisesti. Muut oman alan ammattitaitokilpailut pohjautuvat kilpailun järjestäjien omiin taitotavoit teisiin. Taitajakisoista tiedotetaan lukuvuosittain, muista ammattialojen kilpailuista tiedottavat oman alan opettajat. Osallistuminen Taitaja-kilpailujen semifinaaliin on huippuosaajapolun yksi tavoite. Taitajakisoi hin edetään semifinaalien kautta. Semifinaaleihin osallistuu vuosittain lähes 2000 nuorta. Taitaja-fi naaliin pääsy ja siellä Suomen mestaruudesta kil paileminen ovat osoitus huippuosaajasta. TAITAJA KUOPIO Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapah tuma Taitaja saapuu Kuopioon 20.-23.5.2024 .

taitaja2024.fi

Savon ammattiopiston Sa vilahden kampus tarjoaa ta pahtumalle modernin ympä ristön. Tapahtuman teema on ylpeästi ammattilainen. Kuopiossa nähdään! Lisätietoja: SKILLS-vastaava Mia Vepsäläinen puh. 044 706 1113 mia.vepsalainen@vaao.fi

Taitajakisat ovat Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma.

vaao.fi

18

NÄIN HAKEUDUT OPISKELIJAKSI

Yhteishaku 20.2.-19.3.2024

Voit hakea yhteishaussa, jos • saat perusopetuksen päättötodistuksen peruskoulusta. • et ole suorittanut ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Yhteishakuun kuuluvaan koulutukseen haetaan netin kautta: opintopolku.fi TODISTUS JOLLA HAET Peruskoulunsa keväällä 2024 päättävien päättötodistuksen arvosanat siirtyvät automaattisesti hakujärjestelmään. Perusopetuksen jo aiemmin suorittaneet hakevat yhteishaussa perusopetuksen päättötodistuksella. YHTEISHAUN ASKELEET Yhteishaussa haet meille opiskelemaan perustutkintoihin tai tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA). Perus tutkintoon voi sisällyttää myös lukio-opintoja. Hakulomakkeelle voit merkitä, oletko kiinnostunut kaksoistutkinnosta. 1. Selaa opiskelupaikkoja ja tutustu eri perustutkintoihin tästä oppaasta tai VAAOn verkkosivuilta. Kaikkien perustut kintojen sivuilta pääset suoraan myös opintopolkuun. 2. Kun olet päättänyt, mihin tutkintoihin haet, täytä opintopolun hakulomake siten, että ylimpänä lomakkeella on mieluisin hakutoiveesi. Yhteishaussa haetaan enintään seitsemään (7) hakutoiveeseen. Mieti hakutoivejärjestys tarkkaan. Hakutoivejärjestys on sitova ja järjestystä voi muuttaa ainoastaan hakuaikana. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Jos jäät varasijalle, voit vielä tulla valituksi ylemmälle hakutoiveelle, mikäli paikka vapautuu. 3. Kesäkuussa Opetushallitus lähettää sinulle tiedon yhteishakusi tuloksista sähköpostiisi. Saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta otat vastaan tai perut opiskelupaikan. Ota paikka vastaan. 4. Kun olet ottanut paikan vastaan Opetushallituksen lähettämän linkin kautta, saat sen jälkeen sähköpostia VAAOlta. Lue ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaan. 5. Jos et saanut opiskelupaikkaa, saat tiedon myös siitä, miten haet vapaita paikkoja jatkuvalla haulla. HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA VAAO voi valita osan opiskelijoista harkintaan perustuvalla valinnalla valintapistemääristä riippumatta. Edellytykset suoriutua opinnoista otetaan päätöksissä huomioon. Hakijat, joiden perusopetuksen päättötodistuksessa matematiikka ja äidinkieli on yksilöllistetty, ovat automaattisesti harkinnanvaraisia hakijoita. Voit hakea harkintaan perustuvaan valinnan kautta, kun: • Koulutodistuksiasi ei voida vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin (ulkomainen todistus) • Sinulta puuttuu koulutodistus (peruskoulusi on keskeytynyt) • Sosiaaliset syyt edellyttävät sitä • Kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen • Sinulla on oppimisvaikeuksia

Vinkki sähköpostista: Jos sinulla ei ole vielä sähköpostiosoitetta ja teet sen yhteishakua varten. Tee sähköposti muo toon esimerkiksi etunimi.sukunimi@gmail.com Tarvitset sähköpostiosoitetta myös tulevissa työnhauissa ja kannattaa suosia omalla nimellä tehtyä sähköpostiosoitetta.

vaao.fi

19

MITEN HAET HARKINTAAN PERUSTUVASSA VALINNASSA? 1. Varmista opinto-ohjaajan tai muun ohjaushenkilön kanssa, että sinulla on todellinen peruste hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. 2. Hanki ajantasainen todistus/todistuksia harkinnan perusteestasi esim. lääkärintodistus, erityisopettajan todistus tai muut asiantuntijalausunnot. 3. Tee haku osoitteessa opintopolku.fi ja valitse ne perustutkinnot, joihin haluat hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. Muista perustella, miksi haet harkinnanvaraisessa haussa ja miten selviydyt alan opinnoista. 4. Tulosta täytetty hakemus ja lähetä kopio yhteishakuhakemuksestasi sekä liitteet, joihin haluat vedota harkintaan perustuvassa haussa (lääkärinlausunnot ja muut lausunnot, joiden tulee kuvata hakijan tämän hetken tilannetta) 5. Lähetä hakuun liittyvä selvitys liitteineen pyydettyyn päivämäärään mennessä osoitteeseen: Opintotoimisto/erityisen tuen asiantuntija Harkintaan perustuva valinta Valkeakosken ammattiopisto PL 119 37601 Valkeakoski Tai sähköpostiin (salattuna) opintotoimisto@vaao.fi aiheella: Harkintaan perustuva valinta KIELITESTI JA OLESKELULUPA VAAOn opetuskieli on suomi. Ulkomaalaisella todistuksella harkinnanvaraisesti hakevat kutsutaan kielitestiin. Kielitaito vaatimus on B 1.1. Mikäli hakijan kansalaisuus on muu kuin EU-maa, hänen tulee toimittaa kopio oleskeluluvasta tai todistus hakemuksen vireillä olosta viimeistään opintojen alkaessa. TERVEYDELLISET VAATIMUKSET Tutkintoihin edellytetään työn kuormitukseen nähden riittävää fyysistä työkuntoa. Eri koulutusaloilla on erilaisia tervey dellisiä vaatimuksia. Lisätietoja osoitteesta https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoitteita, keskustele opiskelu- ja työmahdollisuuksista opinto-ohjaajien kanssa. JATKUVA HAKU Mikäli et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa, voit hakea vapaita paikkoja jatkuvassa haussa ympäri vuoden osoittees sa www.vaao.fi. Toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta siirtoa hakevat opiskelijat hakeutuvat myös jatkuvan haun kaut ta. Ylioppilaat ja lukion suorittaneet hakevat perustutkintoihin jatkuvassa haussa www.vaao.fi

vaao.fi

20

VAAOn kotisivut

vaao.fi

Jatkuva haku Mietitkö alan vaihtoa tai uusia työtehtäviä? Voit hakeutua opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden jatkuvassa haussa. Jatkuvassa haussa voit hakea ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai haluamaasi tutkinnon osaan. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamis taan. Voit kouluttautua ammattiin, jossa voit hyödyntää osaamistasi ja työkokemustasi, tai kouluttautua kokonaan uudelle alalle. Voit aloittaa opinnot lyhyemmällä opintokokonaisuudella, jossa teet osatutkinnon. Voit halutessasi jatkaa opintojasi suorittamalla koko tutkinnon. HYVÄ TIETÄÄ JATKUVASTA HAUSTA Useimmiten jatkuvan haun kautta hakeutuvat opiskelijat ovat aikuisopiskelijoita. JATKUVAN HAUN VALINTAPERUSTEET Opiskelijaksi voidaan valita hakija, jolla on riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. OPISKELIJAVALINNAN YHTEISIÄ VALINTAPERUSTEISTA: • koulutustarve (ei ammatillista tutkintoa tai osaamisen lisääminen työelämän tarpeita vastaavaksi tai terveydellinen peruste uudel leen kouluttautumiseen) • alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen • tavoitteet ja motivaatio (haastattelu) • vaadittu suomen kielitaito (kielikoe tarvittaessa) Katso Kielitaitovaatimukset VAAOn sivuilta. HAKEMINEN Tutustu koulutuksiin! Kun olet löytänyt itsellesi sopivan koulutuksen, täytä koulutuksen hakulomake VAAOn sivuilla.

vaao.fi

21

Ohjauspalvelut Olemme täällä sinua varten. Saat tukea ja ohjausta opiskelutavoitteidesi saavuttamiseksi. Meille on tärkeää, että koet oppilaitoksemme turvalliseksi ja viihtyisäksi oppimisympäristöksi, jossa sinun on hyvä opiskella. Omaopettaja si löydät alan oppimisympäristöistä, muut ohjauspalvelut on keskitetty Väinölä-rakennuksen 2. kerrokseen. OMAOPETTAJA - OMO Sinulle nimetään omaopettaja, jonka puoleen voit kääntyä opiskeluusi liittyvissä asioissa. Omaopettaja vastaa mm. perehdyttämisestä tutkintoon ja opiskeluun. Omaopettajasi seuraa opintojesi etenemistä ja HOKSin toteutumista. Omaopettajasi huolehtii tiedottamisesta ja yhteydenpidosta myös kotiväkeen. OPINTO-OHJAAJAT Opinto-ohjaajat tarjoavat sinulle ohjausta ja tukea opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. He tiedottavat ja oh jaavat lukio- ja jatko-opinnoissa sekä työelämään siirtymisessä. Lähin opinto-ohjaajasi määräytyy sen opiskeltavan alan mukaan.

Minna Mäki Teknologia ja rakentaminen, TUVA, kaksoistutkintolaiset minna.maki@vaao.fi, 044 906 0452

Hannele Valtonen Hyvinvointi ja liiketoiminta hannele.valtonen@vaao.fi, 044 706 1109

ETSIVÄ NUORISOTYNTEKIJÄ

Alle 29-vuotias nuori tai nuori aikuinen, etsivä nuorisotyöntekijä on sinua varten. Hän juttelee kanssasi mieltä as karruttavista asioista. Toiminta on sinulle vapaaehtoista ja luottamuksellista. Asiasi ei tarvitse liittyä välttämättä opiskeluun, etsivä auttaa sinua niissä asioissa, missä itse toivot. Saat tukea, tietoa ja rohkaisua asioiden hoitamiseen sekä sinulle sopivien palvelujen löytämiseen. Jos koululle tuleminen on si nulle vaikeaa, etsivä voi tavata sinua muussakin ympäristössä. Voit ottaa yhteyttä etsivään itse tai huoltajan, opet tajan tai muun henkilöstön kautta. Heli Hinkka Etsivä nuorisotyöntekijä heli.hinkka@vaao.fi, 044 706 1017 OPINTOTOIMISTO Opintotoimistosta saat opiskeluun liittyviä palveluita, neuvoja ja todistuksia. Opintotoimisto auttaa sinua opiskeluun liittyvissä lomakkeissa. Koulumatkatukea voi hakea verkkohakemuksella OmaKelassa. Jotta opiskelija voi hakea tuen itsenäisesti, hänellä pitää olla käytössään verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Palvelemme sinua Väinölän 2. kerroksessa, infopisteen vieressä

ma-to klo 8.00–14.00 pe klo 8.00-12.00

opintotoimisto@vaao.fi, 044 025 5905

vaao.fi

22

Seuraa meitä!

VAAO.fi

https://fi.linkedin.com/company/vaao.fi

www.facebook.com/vaao.fi/

www.tiktok.com/@vaao.fi

Lisää tietoa osoitteessa www.vaao.fi

vaao.fi

23

Valkeakosken ammattiopisto PL 119, Vanhankyläntie 2 37601 Valkeakoski

Tervetuloa opiskelemaan Valkeakosken ammattiopistoon!

Kysy lisää!

Hyvinvointi ja liiketoiminta Opinto-ohjaaja Hannele Valtonen 044 706 1109 hannele.valtonen@vaao.fi

Teknologia ja rakentaminen, TUVA Opinto-ohjaaja Minna Mäki 044 906 0452 minna.maki@vaao.fi

vaao.fi

Made with FlippingBook - Online magazine maker